ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΠΡΟΣΩΠΟ & ΛΑΙΜΟΣ 1 ΣΥΝΕΔΡΙΑ 4 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ 6 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ
Άνω Χείλος
15€
50€
65€
Πηγούνι
15€
50€
65€
Άνω χείλος & πηγούνι
25€
90€
120€
Παρειές
20€
70€
100€
Μεσόφρυο
10€
30€
40€
Λαιμός
30€
70€
100€
Ολόκληρο πρόσωπο
40€
130€
170€
Ολόκληρο πρόσωπο & λαιμός
40€
130€
220€

ΠΡΟΣΩΠΟ & ΛΑΙΜΟΣ

1 Συνεδρία : 15€

4 Συνεδρίες : 50€

6 Συνεδρίες : 65€

1 Συνεδρία : 15€

4 Συνεδρίες : 50€

6 Συνεδρίες : 65€

1 Συνεδρία : 25€

4 Συνεδρίες : 90€

6 Συνεδρίες : 120€

1 Συνεδρία : 20€

4 Συνεδρίες : 70€

6 Συνεδρίες : 100€

1 Συνεδρία : 10€

4 Συνεδρίες : 30€

6 Συνεδρίες : 40€

1 Συνεδρία : 30€

4 Συνεδρίες : 70€

6 Συνεδρίες : 100€

1 Συνεδρία : 40€

4 Συνεδρίες : 130€

6 Συνεδρίες : 170€

1 Συνεδρία : 40€

4 Συνεδρίες : 130€

6 Συνεδρίες : 220€

ΚΟΡΜΟΣ 1 ΣΥΝΕΔΡΙΑ 4 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ 6 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ
Κοιλιά
30€
105€
135€
Γραμμή κοιλιάς
15€
50€
65€
Θηλές
10€
30€
40€
Οσφυϊκή Χώρα
20€
65€
90€
Ολόκληρη μέση
35€
105€
150€
Γραμμή στήθους
10€
30€
40€
Περιπρωκτική περιοχή
20€
70€
100€
Γραμμή μπικίνι
20€
60€
70€
Ολόκληρο μπικίνι
40€
130€
170€
w

ΚΟΡΜΟΣ

1 Συνεδρία : 30€

4 Συνεδρίες : 105€

6 Συνεδρίες : 135€

1 Συνεδρία : 15€

4 Συνεδρίες : 50€

6 Συνεδρίες : 65€

1 Συνεδρία : 10€

4 Συνεδρίες : 30€

6 Συνεδρίες : 40€

1 Συνεδρία : 20€

4 Συνεδρίες : 65€

6 Συνεδρίες : 90€

1 Συνεδρία : 35€

4 Συνεδρίες : 105€

6 Συνεδρίες : 150€

1 Συνεδρία : 10€

4 Συνεδρίες : 30€

6 Συνεδρίες : 40€

1 Συνεδρία : 20€

4 Συνεδρίες : 70€

6 Συνεδρίες : 100€

1 Συνεδρία : 20€

4 Συνεδρίες : 60€

6 Συνεδρίες : 70€

1 Συνεδρία : 40€

4 Συνεδρίες : 130€

6 Συνεδρίες : 170€

ΑΝΩ ΑΚΡΑ 1 ΣΥΝΕΔΡΙΑ 4 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ 6 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ
Μασχάλες
30€
105€
135€
Αντιβράχια
40€
140€
190€
Βραχίονες
30€
105€
135€
Ολόκληρα χέρια
60€
175€
240€
Δάχτυλα
10€
30€
40€

ΑΝΩ ΑΚΡΑ

1 Συνεδρία : 30€

4 Συνεδρίες : 105€

6 Συνεδρίες : 135€

1 Συνεδρία : 40€

4 Συνεδρίες : 140€

6 Συνεδρίες : 190€

1 Συνεδρία : 30€

4 Συνεδρίες : 105€

6 Συνεδρίες : 135€

1 Συνεδρία : 60€

4 Συνεδρίες : 175€

6 Συνεδρίες : 240€

1 Συνεδρία : 10€

4 Συνεδρίες : 30€

6 Συνεδρίες : 40€

ΚΑΤΩ ΑΚΡΑ 1 ΣΥΝΕΔΡΙΑ 4 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ 6 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ
Δάχτυλα
10€
30€
40€
Μηροί
65€
210€
265€
Γάμπες
40€
140€
190€
Γλουτοί
40€
130€
170€
Τάρσος
30€
105€
135€
Ολόκληρα Πόδια
80€
300€
420€

ΚΑΤΩ ΑΚΡΑ

1 Συνεδρία : 10€

4 Συνεδρίες : 30€

6 Συνεδρίες : 40€

1 Συνεδρία : 65€

4 Συνεδρίες : 210€

6 Συνεδρίες : 265€

1 Συνεδρία : 40€

4 Συνεδρίες : 140€

6 Συνεδρίες : 190€

1 Συνεδρία : 40€

4 Συνεδρίες : 130€

6 Συνεδρίες : 170€

1 Συνεδρία : 30€

4 Συνεδρίες : 105€

6 Συνεδρίες : 135€

1 Συνεδρία : 80€

4 Συνεδρίες : 300€

6 Συνεδρίες : 420€

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1 ΣΥΝΕΔΡΙΑ 4 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ 6 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ
Γραμμή μπικίνι & μασχάλες
40€
135€
180€
Ολόκληρο μπικίνι & μασχάλες
50€
180€
220€
Γραμμή μπικίνι & γάμπες
50€
170€
225€
Ολόκληρο μπικίνι & γάμπες
50€
180€
220€
Ολόκληρο μπικίνι & ολόκληρα πόδια
110€
420€
550€
Ολόκληρο μπικίνι, μασχάλες & ολόκληρα πόδια
120€
420€
600€
Ολόκληρο Σώμα(Θηλές, Μασχάλες,
Ολόκληρα Χέρια, Γραμμή Κοιλιάς,
Οσφυϊκή Χώρα, Ολόκληρο Μπικίνι,
Γλουτοί& Ολόκληρα Πόδια)
190€
600€
890€

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1 Συνεδρία : 40€

4 Συνεδρίες : 135€

6 Συνεδρίες : 180€

1 Συνεδρία : 50€

4 Συνεδρίες : 180€

6 Συνεδρίες : 220€

1 Συνεδρία : 50€

4 Συνεδρίες : 170€

6 Συνεδρίες : 225€

1 Συνεδρία : 50€

4 Συνεδρίες : 170€

6 Συνεδρίες : 220€

1 Συνεδρία : 110€

4 Συνεδρίες : 420€

6 Συνεδρίες : 550€

1 Συνεδρία : 120€

4 Συνεδρίες : 420€

6 Συνεδρίες : 600€