ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΑΝΔΡΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΑΝΔΡΕΣ

ΠΡΟΣΩΠΟ & ΛΑΙΜΟΣ 1 ΣΥΝΕΔΡΙΑ 4 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ 6 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ
Αυχένας
25€
75€
100€
Ζυγωματικά
15€
45€
60€
Κολάρο
35€
105€
140€
Μεσόφρυο
10€
30€
40€
Αυτιά
10€
30€
40€
Μύτη
10€
30€
40€
Ολόκληρο πρόσωπο
40€
130€
170€
Ολόκληρο πρόσωπο & λαιμός
60€
175€
240€

ΠΡΟΣΩΠΟ & ΛΑΙΜΟΣ

1 Συνεδρία : 25€

4 Συνεδρίες : 75€

6 Συνεδρίες : 100€

1 Συνεδρία : 15€

4 Συνεδρίες : 45€

6 Συνεδρίες : 60€

1 Συνεδρία : 35€

4 Συνεδρίες : 105€

6 Συνεδρίες : 140€

1 Συνεδρία : 10€

4 Συνεδρίες : 30€

6 Συνεδρίες : 40€

1 Συνεδρία : 10€

4 Συνεδρίες : 30€

6 Συνεδρίες : 40€

1 Συνεδρία : 10€

4 Συνεδρίες : 30€

6 Συνεδρίες : 40€

1 Συνεδρία : 40€

4 Συνεδρίες : 130€

6 Συνεδρίες : 170€

1 Συνεδρία : 40€

4 Συνεδρίες : 175€

6 Συνεδρίες : 240€

ΚΟΡΜΟΣ 1 ΣΥΝΕΔΡΙΑ 4 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ 6 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ
Γραμμή Στέρνου
10€
30€
40€
Γραμμή κοιλιάς
15€
50€
65€
Περιπρωκτική περιοχή
25€
75€
105€
Γεννητικά Όργανα
40€
130€
170€
Οσφυϊκή χώρα
30€
100€
130€
Ωμοπλάτη
30€
120€
135€
Πλάτη
60€
180€
240€
Κοιλιά
60€
180€
240€
Στέρνο
60€
180€
240€

ΚΟΡΜΟΣ

1 Συνεδρία : 10€

4 Συνεδρίες : 30€

6 Συνεδρίες : 40€

1 Συνεδρία : 15€

4 Συνεδρίες : 50€

6 Συνεδρίες : 65€

1 Συνεδρία : 25€

4 Συνεδρίες : 75€

6 Συνεδρίες : 105€

1 Συνεδρία : 40€

4 Συνεδρίες : 130€

6 Συνεδρίες : 170€

1 Συνεδρία : 30€

4 Συνεδρίες : 100€

6 Συνεδρίες : 130€

1 Συνεδρία : 30€

4 Συνεδρίες : 120€

6 Συνεδρίες : 135€

1 Συνεδρία : 60€

4 Συνεδρίες : 220€

6 Συνεδρίες : 310€

1 Συνεδρία : 60€

4 Συνεδρίες : 180€

6 Συνεδρίες : 240€

1 Συνεδρία : 60€

4 Συνεδρίες : 180€

6 Συνεδρίες : 240€

ΑΝΩ ΑΚΡΑ 1 ΣΥΝΕΔΡΙΑ 4 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ 6 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ
Μασχάλες
30€
105€
135€
Αντιβράχια
40€
130€
170€
Ώμοι
40€
130€
170€
Ολόκληρα χέρια
75€
230€
240€
Δάχτυλα
15€
45€
40€

ΑΝΩ ΑΚΡΑ

1 Συνεδρία : 30€

4 Συνεδρίες : 105€

6 Συνεδρίες : 135€

1 Συνεδρία : 40€

4 Συνεδρίες : 130€

6 Συνεδρίες : 170€

1 Συνεδρία : 40€

4 Συνεδρίες : 130€

6 Συνεδρίες : 170€

1 Συνεδρία : 75€

4 Συνεδρίες : 230€

6 Συνεδρίες : 240€

1 Συνεδρία : 15€

4 Συνεδρίες : 45€

6 Συνεδρίες : 40€

ΚΑΤΩ ΑΚΡΑ 1 ΣΥΝΕΔΡΙΑ 4 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ 6 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ
Δάχτυλα
10€
30€
40€
Μηροί
70€
260€
320€
Γάμπες
50€
180€
220€
Γλουτοί
40€
140€
200€
Ολόκληρα Πόδια
100€
360€
490€

ΚΑΤΩ ΑΚΡΑ

1 Συνεδρία : 10€

4 Συνεδρίες : 30€

6 Συνεδρίες : 40€

1 Συνεδρία : 70€

4 Συνεδρίες : 260€

6 Συνεδρίες : 320€

1 Συνεδρία : 50€

4 Συνεδρίες : 180€

6 Συνεδρίες : 220€

1 Συνεδρία : 40€

4 Συνεδρίες : 140€

6 Συνεδρίες : 200€

1 Συνεδρία : 100€

4 Συνεδρίες : 360€

6 Συνεδρίες : 490€

ΚΟΡΜΟΣ 1 ΣΥΝΕΔΡΙΑ 4 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ 6 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ
Πλάτη & ώμοι
80€
300€
420€
Πλάτη, ώμοι, οσφυϊκή χώρα
120€
420€
570€
Πλάτη, ώμοι & χέρια
135€
460€
605€
Πλάτη, ώμοι & γεννητικά όργανα
120€
440€
590€
Στέρνο & κοιλιά
100€
340€
460€
Γεννητικά Όργανα& Περιπρωκτική Περιοχή
55€
160€
210€
Άνω Κορμός (Πλάτη, Ώμοι, Μασχάλες, χέρια, στήθος, κοιλιά)
140€
480€
700€
Κάτω Κορμός (Πόδια, γλουτοί, γεννητικά όργανα)
140€
480€
700€
Ολόκληρο Σώμα (Πλάτη, Ώμοι, Στέρνο, Μασχάλη,
Κοιλιά, Πόδια, Γλουτοί, Γεννητικά όργανα
& Περιπρωκτική περιοχή)
220€
660€
950€

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1 Συνεδρία : 80€

4 Συνεδρίες : 300€

6 Συνεδρίες : 420€

1 Συνεδρία : 120€

4 Συνεδρίες : 420€

6 Συνεδρίες : 570€

1 Συνεδρία : 135€

4 Συνεδρίες : 460€

6 Συνεδρίες : 605€

1 Συνεδρία : 120€

4 Συνεδρίες : 440€

6 Συνεδρίες : 590€

1 Συνεδρία : 100€

4 Συνεδρίες : 340€

6 Συνεδρίες : 460€

1 Συνεδρία : 55€

4 Συνεδρίες : 160€

6 Συνεδρίες : 210€

1 Συνεδρία : 140€

4 Συνεδρίες : 480€

6 Συνεδρίες : 700€

1 Συνεδρία : 140€

4 Συνεδρίες : 480€

6 Συνεδρίες : 700€